Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Anaokulu

Okul öncesi rehberlik servisinin misyonu; öğrencilerimizi fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel açıdan en iyi şekilde ilköğretime ve hayata hazırlanmalarında gerekli psikolojik desteği sağlamaktır.

Okul öncesi bölümümüzde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrenciye yönelik ve aileye yönelik rehberlik olarak iki aşamadan yapılmaktadır. Öğrenciye yönelik rehberlikte öğrencinin okulda adaptasyon süreçleri, okula adaptasyon süreçleri, okulda veya okul dışındaki uyum ve davranış sorunları, çocuğun ilgi ve yetenekleri, okula hazırlık çalışmaları, karakter eğitimi ve çok yönlü zeka eğitimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Aileye yönelik rehberlik ise veli ile sık sık birebir görüşmeler yaparak öğrenci ile ilgili bilgiler vermekte, ailenin çocukla ilgili ya da çocuğu etkileyeceği düşünülen sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

GELİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ;

• Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin ürünüdür.
• Gelişimde bir sıra vardır.
• Gelişim yaşam boyu sürer ve devamlılık gösterir.
• Gelişimde bireysel farklılıklar söz konusudur. Her birey bu süreçleri farklı dönemlerde yaşayabilir.
• Gelişim baştan ayağa doğrudur. Çocuk önce başını tutmayı, sonra oturmayı ardından yürümeyi öğrenir.
• Gelişim içten dışa doğrudur. Çocuk önce nesneye uzanır, elleriyle kavrar sonra parmaklarını kullanmayı öğrenir.
• Gelişim genelden özele doğrudur. Çocuk önce büyük kaslarını ardından küçük kas kontrolünü kazanır.
• Gelişim tüm alanlarıyla bir bütündür.
• Gelişim hızı her yaşta farklıdır.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUKLARIN TEMEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ;

6 Yaş çocuğunun gelişim özellikleri;
• Halen somut düşünme dönemindedirler.
• Toplum içerisinde kendisinden beklenen davranışları gösterirler.
• Kendine güven duyar ve sorumluluk alabilirler.
• Yapı-inşa oyunları planlar ve oynarlar.
• İşbirliğine dayanan oyunlara katılırlar.
• Davranışlarının büyükler tarafından beğenilmesine önem verirler.
• Duyguları ile düşünürler.
• Gözlem ve deneyler sonucu bir takım hükümler verebilirler.
• En önemli duygusal ihtiyaç sevilmek, beğenilmek, değer verilmektir.
• Duygusal halleri çok çabuk değişir.
• Bu dönemde çocuğun küçük küçük kasları gelişmiş olduğundan diğer yaşlara göre el becerileri oldukça gelişmiştir.
• Sürekli yeni şeyler denemek ister, yeni oyunlar bulur uygularlar.
• Kendisiyle gerçek nitelikte eğitim uygulamaları yapacak bir çağa gelmiştirler.
• His ve heyecanlanma etkisinde kalarak yargılara varır. Olayları objektif olarak düşünemezler.
• Zamanı ayarlayamaz, ilerisi için plan yapamazlar.
• İlköğretime hazırlık aşamasında oldukları için okuma-yazmaya hazırlık, matematiksel işlemler, sayılar ve kavramlar ile ilgili çalışmalar ilgilerini çekmektedir.

5 Yaş çocuğunun gelişim özellikleri;
• Öz-kontrol ve Öz-bakım becerileri konusunda bağımsız hareket edebilirler.
• Özgüven becerilerini çeşitli yollarla ifade ebedirler.
• Yaşıtları ile rekabet içinde olmayı severler.
• Yaşıt öğrenimi ve model olma belirgin özellikleri arasındadır.
• Kuralları takip edebilirler ve kurallara uymanın doğuracağı sonuçlardan haberdardırlar.
• Somut düşünme dönemindedirler.
• Mantık ve muhakeme becerileri iyi bir düzeye gelmiştir.
• Oynadıkları oyunlar artık daha uzun süreli, detaylı ve kurallıdırlar.
• Mizah ve espri anlayışı gelişmeye başlar.
• Duygusal olarak hassas oldukları bir dönem yaşarlar ancak mantıklı açıklamalar yapıldığında durumu kabullenmekte sıkıntı çekmezler.

4 Yaş çocuğunun gelişim özellikleri;
• Fiziksel aktivite ve beceriler ön plandadır.
• Oldukça enerjiktirler.
• Kız ve erkek çocuklar hemcinsleri ile oynamayı daha çok tercih ederler.
• Cinsiyet algısı belirginleşmiştir.
• Hayali arkadaşlıklar, bazı kaygı ve korkuların görülebildiği bir dönemdir.
• Alıcı dil ve ifade ediş becerileri hızla ilerleyen kelime dağarcıkları ile birlikte oldukça iyi düzeydedir.
• Problem çözme becerileri, inisiyatif kullanma kendi sınırlarını görme, sorgulama, soru sorma özellikleri ön plandadır.
• Oyuncak, malzeme ve materyaller seçimleri ve kullanımları sosyal duygusal gelişimleri açısından önemli bir role sahiptir.

3 Yaş çocuğunun gelişim özellikleri;
• Benmerkezci bir dönemdedirler.
• Dil gelişimleri oldukça hızlıdır.
• Çoğu sözcüğü anlaşılır şekilde söyler.
• Adını, yaşını, cinsiyetini bilir.
• Vücudunu merak eder.
• Sosyal iletişimin ve arkadaşlık kurmanın adımlarını atar.
• Hayal güçlerini aktif kullanırlar.
• Soyut kavramlar ve kelimeleri merak etmeye başlarlar.
• Ne? Neden? Niçin? Ne zaman? Nereden? gibi soruları sıklıkla sorarlar.
• Tuvalet eğitimini kazanırlar.
• Öz bakım becerilerinin çocuk tarafından daha bağımsız şekilde gerçekleştiği bir yaş dönemidir.
• Başka çocuklarla oynar, ancak paylaşmayı başaramaybilir.
• Anaokulu gurubuna katılabilir.