Butik Eğitim Modeli

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Okulları

Sınıf, şube ve toplam öğrenci adeti bakımından geliştirilen butik okul modeli, öğrencilerini okul iklimine katılımcı , destekleyen, cesaretlendiren , samimi, birincil ve pozitif yönde ilişkiler kurabildikleri okul ortamında, şiddet içermeyen davranışlar sergileyen , farklılıklara saygılı , empati yetisi gelişmiş bireyler haline getirir.

Öğrencisine daha fazla zaman ayıran okul ; pozitif, insan insana, yoğun ve etkili iletişim olduğu , kalabalıklarda kaybolmayan öğrencilerine şeffaf bir iletişim ortamı sağlar.

Değişen dünyaya entegre eğitim ve öğretim tekniklerini etkin ve hızlı geliştirip uygulayan sistemlerin içerisinde etkili olacak eğitim kadrosuna yatırım yapar.

BUTİK EĞİTİM MODELİ

• Bireysel Özen
• Öğrenci Başarısı
• Hissedilen Duygusal ve Fiziksel Güvenlik
• Öğrenci ve Aile Memnunyeti
• Okula Aidiyet Hissi Gelişimi
• Öğretmen Memnunyeti ve Öğretmenin Öğrenciye Fayda Sağlaması
• Başarılı Mezunihyet Oranının Üst Düzeyde Olması

POZİTİF OKUL İKLİMİ

Bir okulu diğerlerinden farklı kılan, öğrencilerinin kendilerini mutlu, güvende ve değerli hissettiği, aidiyet duygusunun yüksek olduğu Pozitif Okul İklimi ile mümkündür.

Öğrencilerimiz kendilerini okullarının önemli ve değerli bir bireyi olarak hissetmeli, duygu ve değerlerine saygı gösterilen , biz duygusunun yücelttiği bir okul çatısında mümkündür.

İNSAN ODAKLI VE DEMOKRATİK OKUL KÜLTÜRÜ

İnsan ilişkilerinde empatik yaklaşımın ,etkili iletişimin ve güven duygusunun egemen olduğu bir okul iklimi yaratmayı hedeflemekteyiz. 22. Yüzyıl Okulları, insan odaklı bir yönetim anlayışını ve demokratik okul kültürünü geliştirmeyi amaç edinmiştir. Pozitif okul kültürünün ,öğrencilerimizin öz güven ve öz saygı düzeylerinin gelişimini sağlama konusunda da duyarlıyız.

Okulumuzun tüm destek birimlerinin arasındaki kardeşlik ,hoşgörü, samimiyet, güven, cesaret, sorumluluk, işbirliği ve yardımlaşma özellikleri yüksek motivasyon yansımalarıdır.