Değerler Eğitimi

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Anaokulu

Okul öncesi dönemde eğitim hedeflerimizden biri de; değerler yaratan, değerlerini davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmektir. Okul öncesi dönemde çocuklarda değerlere ilişkin ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlar ve bu süreç kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.

Bu nedenle eğitim sistemimizde “Değerler eğitimi” yer almaktadır. 3-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik bu programda; sevgi, saygı, hoşgörü, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerler ele alınmaktadır.

Her değer eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir.

Amacımız çocuklarımızın akademik bilgilerin yanı sıra “ temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazandırmaktır.