Değerlerimiz

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Değerleri

İş Birliği

Tüm öğrencilerimiz ve çalışanlarımız başkaları ile çalışmanın, birlikte iş yapmanın öneminin farkındadır. “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” anlayışını temel alırız. Bu anlamda ekip çalışması öncelik gözettiğimiz yaklaşımdır.

22. Yüzyıl Değerleri

Yardımlaşma

Sosyal adalet, özgecilik, empati kurabilme ve halden anlamanın toplumsal yaşamımızın devamlılığının bir gereği olduğu kabulü ile çalışırız.


22. Yüzyıl Değerleri

Özgüven

İnsanların kendi potansiyellerinin farkında olması ve bu temel üzerine yetiştirilmesi düşüncesini esas alarak hareket ederiz.

22. Yüzyıl Değerleri

Cesaret

Bilim ve aklın rehberliğinde düşüncelerini ifade edebilen özgür bireyler yetiştirmeyi amaçlarız.

22. Yüzyıl Değerleri

Hakkaniyet

Davranışlarında, kendisinin ve başkalarının hak ve sorumluluklarını temel alan bir yaklaşımı benimseriz.

22. Yüzyıl Değerleri

Alçakgönüllülük

Kibir ve küçümsemeden uzak, insanın kendi değerlerini, yeteneklerini, olumlu ve olumsuz yanlarını bilerek; kendini olduğundan başka türlü görmemesi ve göstermeye kalkışmaması düşüncesini esas alırız.

22. Yüzyıl Değerleri

Hoşgörü

Hoş görmenin; affetmek ya da izin vermek olmadığını biliriz. Olayları ve olguları "reddetmemek" olduğunu kabul ederiz. Bu bağlamda, bize benzemeyenleri anlamaya çalışır, olaylara ön yargısız yaklaşmayı temel alırız.

22. Yüzyıl Değerleri

Saygı

Başkalarını rahatsız etmeden, birey veya kurumların birbirlerinin ilgi ve tutumlarının farkında olmasını sağlayarak ve yapıcı bir davranış tarzını benimseyerek olumlu duygular geliştirmek için çalışırız.

22. Yüzyıl Değerleri

Sorumluluk

Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri zamanında, uygun olan şekilde ve tam olarak yerine getirmesi gerektiğinin bilinci ile hareket ederiz. Öğrencilerimizin sorumluluk alabilmesi için ortam sunar, sorumluluğunu yerine getirmesi konusunda onları destekleriz.

22. Yüzyıl Değerleri

Çevreye Duyarlılık

Öğrencilerimizin fiziksel ve sosyal çevresinin farkında olmasını sağlar, doğaya ve insana saygıyı esas almasını benimseriz.
22. Yüzyıl Değerleri

Vatanseverlik

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın yaşadığı ülkenin toplumsal, ekonomik, kültürel ve doğal kaynaklarını koruyup geliştirmesinin önemine inanırız.
22. Yüzyıl Değerleri

Yeniliğe Açıklık

Risk alabilme, yenilikleri benimseme ve ilk uygulayıcı olabilme cesaret ve kararlığını gösterebilmeyi benimseriz.