Eğitim Anlayışımız

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Okulları

Hedeflenen lise için temel basamak olan ortaokul eğitiminde, araştıran, oluşturan, analiz, sentez ve değerlendirme yapan bireyler olmasını hedeflenir


ORTAOKUL EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Ortaokul kademesi; öğrencinin lise öğrenimi göreceği okulu ve okul türünü belirleyen, ulusal düzeyde bir sınav gerçeğiyle ilk kez yüzleşmek durumunda kalacağı aşamadır. Öte yandan, yabancı dil becerilerini öğrenme konusunun kesinlikle ve üst düzeyde çözüme kavuşturulması gereken bir kademedir. Üstelik, öğrenci bu zorlu süreçle, ergenlik dönemine geçiş yaptığı bir dönemde baş etmek durumundadır.

Sosyal, akademik ve psikolojik faktörlerin ana belirleyiciler olduğu bu dönem, büyük bir özenle ve titizlikle yönetilmek zorundadır. Sınıf seviyelerine göre farklılık göstermekle birlikte, esnek, çocuğa ve çocuğun gerçekliğine duyarlı, akademik ve yabancı dil becerilerinin öğretimini önde tutan; çocuğu, zihinsel, duygusal ve psiko-motor yönden, bütüncül bir bakış açısıyla ve çok yönlü olarak yetiştirme sorumluluğu 22.Yüzyıl Okulları ortaokul kademesinin temel görevidir.

Biz, bu kademede bütüncül ve çok yönlü gelişimi temel alan eğitim anlayışıyla yetiştirilecek çocukların, emsalleriyle kıyaslandığında, yakın gelecekte ölçülebilir ve önemli farklar yaratacaklarına bireyler olduğuna inanıyoruz.

EĞİTİMİMİZ BİREYE NE KAZANDIRMALI

Değişen dünyada 22. Yüzyıl Okullarında verilen eğitimin amacı, bireylerin bu değişime uygun kazanımlar elde etmelerini sağlamaktır.

• İNOVASYON (Yaratıcı Bireyler)
• ELEŞTİRİSEL DÜŞÜNME (Problem Çözme Yeteneği Yüksek Bireyler)
• EN AZ İKİ DİLLİ KÜLTÜREL OKUR-YAZARLIK
• BİLİMSEL VE TASARIMSAL DÜŞÜNME (Üretken Bireyler)
• MATEMATİK VE FEN OKUR-YAZARLIĞI
• DİJİTAL DÜNYA VATANDAŞLIĞI (Medya, Enformasyon ve Dijital Okur-Yazarlık Becerilerine sahip Bireyler)
• İLETİŞİM BECERİLERİ GELİŞMİŞ , FARKLI KÜLTÜRLERLE İŞBİRLİĞİ KURABİLME
• İNSİYATİF SAHİBİ , SORUMLULUK ALABİLEN , LİDERLİK VASIFLARINA SAHİP OLMA.

Erken yaşlardan bu becerilere sahip olmak gerekli eğitimler alındıktan sonra mümkündür.
22. Yüzyıl Okulları bu kazanımlar ışığında uzman kadrosu ile hazırlanan eğitimler sunar.