Eğitim Modelimiz

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Anaokulu

Her çocuğun öğrenme şekli birbirinden farklıdır. Eğitim programımızı hazırlarken tek bir ekole bağlı kalmadan, günümüz modern eğitim modellerini de sentezleyerek dinamik, çok yönlü, çocuk merkezli, güncel bir eğitim modeli uygulamaktayız.

Yaş ve gelişim seviyeleri göz önüne alınarak oluşturulmuş sınıflarımızda, istasyon modelini benimsediğimizden alanlar dönüşümlü kullanılır. Okulumuzda Çoklu Zekâ Eğitimi modeli ışığı altında her çocuğun öğrenme profilinin farklı olduğu göz önüne alınarak programımız bu zekâ alanlarının her birini ayrı ayrı uyarıp geliştirecek şekilde hazırlanıp uygulanmaktadır.

Okul öncesi eğitim modellerinden en çok bilinen Montessori’dir. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu yöntem, Okulumuzda da Atölye çalışmalarımız eşliğinde uygulanmaktadır. Yine bir İtalyan modeli olan Reggio Emilia, Çoklu zekâ modeli’ ne en yakın model olduğu için programımızda ağırlık verilmektedir. Scamper Etkinlikleri ise yaratıcı düşünmeyi desteklediğinden programımızdaki yerini almaktadır. Alman ekolü olan Waldore ise öğrenmeyi doğada olmayı arzu eder. Tarım Atölyemiz ile toprak ile uğraşıp üretmenin yanı sıra fen ve doğa etkinlikleri yapmaktayız.

Tek bir ekolle sınırlı kalmamak, diğer ekollerin uygulanabilir kısımlarını da alıp çocukların gelişimini desteklemek amacıyla Yeniliklere açık, güncel, dinamik bir program ve işleyişi tercih ediyoruz.

Mollaguzzi ‘nin dediği gibi;
“Bir eğitimin başarısı, çocukların mutluluğuyla ölçülür.”