Eğitim Öğretim Uygulamaları

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Okulları

1. SANAT ETKİNLİKLERİ

Yaratıcılık, grup bilinci oluşturabilme, özgün ürünler oluşturabilme gibi becerilerin yanı sıra birçok farklı sanat malzemesini ve tekniğini kullanarak motor becerilerinin gelişmesine ortam ve olanak sağlanır.

2. TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ

Öğrenciler çeşitli parmak oyunlarıyla, yaratıcı hikâye tamamlama etkinlikleriyle olduğu kadar hikaye dinleme, şarkı söyleme ve kukla oyunlarıyla anadillerini doğru bir şekilde kullanmaya, düşüncelerini ve duygularını açıkça ifade etmeye teşvik edilir.

3. OKUMA YAZMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okuma yazma hazırlık çalışmalarında çocukların ilkokul deneyimlerine temel oluşturacak çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları görsel algı ve dikkat çalışmaları, çizgi çalışmaları, sesleri hissetme çalışmalarıdır.

4. FEN VE MATEMATİK ÇALIŞMALARI

Fen laboratuvarımızda çocuklarımızın bilimsel düşünmelerine, yaparak yaşayarak öğrenmelerine, gözlem ve deney yapma yeteneklerini, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılır. Sınıf öğretmenleri eşliğinde matematik eğitim hedefleri baz alınarak çocukların kavram gelişimlerini destekleyici çalışmalar, eğlenceli uygulamalarla yapılmaktadır. Bu çalışmalar ritmik sayma, eşleştirme, gruplama, benzerlik-farklılık, sıralama gibi bilişsel becerilerini destekleyecek etkinlikleri kapsamakta; eğlenceli oyunlarla ve aktivitelerle çocuklarda matematiğe karşı ilgi uyandırmayı amaçlamaktadır.

5. DRAMA ÇALIŞMALARI

Drama çalışmaları ile öğrenciye hikaye canlandırma, pandomim ve kukla oyunları gibi teknikler ile başkalarının haklarına ve kurallara saygı duyma, empati kurma, arkadaş edinme, karar verebilme, mantıklı düşünme ve hareket etme, artan bir konsantrasyon ile çalışma gibi beceriler kazandırılır.

6. SATRANÇ VE MANGALA

Satranç ve Mangala dersleri çocuklarda yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmekle birlikte kaybetme, kazanma duygularıyla nasıl başa çıkacaklarını öğretir. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavrar. Süratli, çabuk ve doğru düşünebilmeye yardımcı olur. Kişilik oluşumu ve karakteri olumlu etkiler. Kendine güven duygusu aşılar ve bunları geliştirir.

7. MÜZİK

Çocuklarda müziğe ilgi uyandırabilmek ve müzik aracılığıyla öğrenmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla hem Türkçe hem İngilizce yapılan müzik dersleri programımızda önemli bir yer tutmaktadır.

8. YÜZME

Yüzme dersleri çocukların küçük yaşta suya alışmalarını sağlar. Hayati önem taşıyan yüzme sporunu onlara tanıtmak ve sevdirmek adına büyük önem taşımaktadır.

9. BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi derslerimiz çocuklarımızın kendine güven duygularını geliştirir. Bu dersler bedensel gelişimlerinin yanı sıra ruhsal gelişimlerini de desteklemek açısından büyük önem taşımaktadır.

10. HALK OYUNLARI

Bilinçli bir şekilde uygulanan Halk Oyunları derslerimiz kas ve kemik dokularında gelişme, denge ve hareket becerilerinde artma, stres ve gerginlik üzerinde pozitif etki sağlayarak öğrencilerimizin yaşam kalitesini arttırmaktadır.

11. GÖRSEL SANATLAR

Bütün sınıflarımızda uygulanan Görsel Sanatlar derslerimiz çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmekte, temel sanat bilgilerini yetenek düzeyine paralel olarak geliştirerek öğrencilerimizin sanat izleyicisi ve sanat tasarımcısı olarak gelişmelerine katkı sağlamaktadır.

12. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşan öğrencilerimiz, bilişim dersleri ile aynı zamanda kodlama yaparak bilginin hızlı ve pratik bir şekilde uygulanmasını sağlamış olurlar. Teknolojiyi takip eden bireylerden öte teknolojiyi üreten bireyler seviyesine çıkmayı hedeflerler.

13. HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Bilgiyi daha hızlı anlayarak daha uzun süre muhafaza edebilirler. Hafızalarını geliştirerek, daha iyi odaklanma sağlayıp mantıksal düşünme becerilerini geliştirirler. Bilgi dağarcıkları hızla gelişirken kendilerine olan güven duyguları gelişerek duygusal olgunluğa erişirler.

14. YABANCI DİL

İngilizce, Almanca, Fransızca ve diğer dilleri kullanarak farklı kültürleri keşfeder. Daha fazla kişi ile güvenle iletişime geçerek dünyaya açılır ve ufkunu geliştirir. Uluslararası kültür unsurlarını tanır ve katkıda bulunur.

15. TRAFİK UYGULAMALARI

Küçük yaşta öğrencilerin trafik kurallarını tanımalarına, öğrenmelerine ve kurallara uymalarına katkı sağlar. Kendi ve diğer insanların güvenliği için trafikte kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunun bilincine varır. Trafik güvenliğine katkıda bulunur.