İlkokul

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Okulları

Eğitimlerimiz ve danışmalık hizmetimiz ile tüm öğrencilerimiz kendine güvenen, farklı bakış açılarına sahip, merak eden, sorgulayan ve üreten ve bu şekilde etkili öğrenen bireyler haline gelirler.

Eğitimimizdeki en önemli nokta, gerek öğretmenlerimizin gerekse danışmanlarımızın öğrencideki keşfetme isteğini ortaya çıkarması ve arttırmasıdır. Çok boyutlu düşünen ve düşüncelerini özgürce ifade eden öğrenciler hayatı keşfederek öğrenirler.


İLKOKUL EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Deneyimli sınıf öğretmenleri ile, öğrencilerimizin anlama-kavrama, analiz sentez ve değerlendirme düzeyindeki beceri ve davranışlarını gözlemler ve ölçümler yaparak çocuklarımızın eksiklerini tespit ederiz.

Çocuklarımızın bireysel gelişimlerini dikkatle inceleyerek, onlara bireysel çalışmalarla destekler, eksiklerini tamamlamalarına yardımcı oluruz.

Dersleri eğlenceli hale getirmeye yönelik, uygun materyalleri seçmeye dikkat edip, çoklu zeka kuramına göre etkili ve verimli ders işlenir. Merak uyandırmaya ve araştırmaya yönelik çalışmalar yapmaya, çocuklarımızın bildiklerini keşfedip bilmediklerine doğru kanat açmalarını sağlarız.