Kişiye Özel Öğrenme Modeli

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Okulları

Hayatın içinde , duvarsız öğrenme yaklaşımları ile Kişiye Özel Öğrenme Modeli uygulamaları. Rehberlik biriminin testler ve öğrenci görüşmeleri ışığında öğrencilerimizi tanıma çalışmalarını yürütürler.


• Ders çalışma davranışı
• Zorluklara karşı tutum
• Ders çalışmada süreklilik ve konsantrasyon
• Analitik düşünme (Birden fazla düşünme yetisi geliştirme)
• Gurup çalışmaları
• Otorite tercihi
• Fiziksel çevre ve çalışa saatleri
• Bilgiyi algılama ve düşünme biçimleri
• Sanatsal yönlendirmeler (Müzik, resim, elişi, plastik sanatlar vb.)