Misyon ve Vizyonumuz

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Okulları

Vizyonumuz

Değişen dünyada değişimi önemseyen; duruşundan ödün vermeden, değerlerinden vazgeçmeden hayatı etik ve ahlaki temelde şekillendiren; yaşamın her alanında bilim ve akıl temelli ilkeler ve evrensel değerler ışığında hareket eden, özgür düşünceli, sorumluluk ve haklarının bilincinde olan, akademik ve entelektüel birikimini pratikte kullanarak, üreten ve paylaşan,, farklı dilleri öğrenme ve değişik kültürleri tanıma konusunda istekli ve farkındalık sahibi, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bilgi,yetenek ve duyarlılıklarıyla örnek dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim ve öğretim modelini hedefliyor, uluslararası eğitim veren saygın eğitim kurumları arasında yerimizi almak,insanlığa ümit, sevgi ve inanç aşılayan; iyiliğe ve iyilere önderlik eden bir eğitim kurumu olmak istiyoruz.

22. Yüzyıl Okulları

Misyonumuz

Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, çağdaş Türkiye’nin ve dünyanın geleceğinde etkin rol oynayan, ‘Öğrenmeyi Öğrenme’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimseyen, üretken, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerisi gelişmiş, kendini etkili şekilde ifade edebilen, birden fazla dili etkin kullanan, analitik düşünme becerileri gelişmiş, toplumsal ve evrensel konulara duyarlı, kendisiyle barışık, mutlu, öğrenmeyi, özgüven ve cesaret ile bütünleştirmiş bireyler için nitelikli bir eğitim hizmeti sunmaktır.