Vizyon | Misyon ve Politikalarımız

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Okulları

Vizyonumuz


Milli Eğitim'in temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

• Ahlaklı,
• Yurtsever,
• Yüksek donanımlı,
• Çözüm odaklı,
• Meraklı ve araştıran,
• Üretken ve girişimci,
• Bilimsel düşünen,
• Teknoloji ve yeniliklere uyum sağlayan,
• Yetenek ve becerilerinin farkında olan,
• Kurum kültür ve aidiyet duygusu gelişmiş,
• Sevgi, saygı ve hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmek.

Misyonumuz

• Milli ve evrensel değerleri benimsemiş,
• Atatürk ilke ve yeniliklerine bağlı,
• Sorumluluk sahibi,
• Barışçıl,
• En az bir yabancı dil konuşabilen,
• Bilime, sanata ve kültüre katkı sağlayabilen,
• Doğa ve çevre bilinci olan,
• Araştırmacı, sorgulayıcı ve eleştirel düşünebilen,
• Özgüvenli ve kendi ayakları üzerinde durabilen,
• İletişimi güçlü,
• Demokrasi ve eşitliğe inanan,
• Demokratik kurallara uyarak fikir ve düşüncelerini cesurca söyleyebilen,
• Farklılıklara, hoşgörü ve anlayışla bakabilen nesiller yetiştirmek.

Eğitim Polikamız

• Eğitimde kalitesi ile öncü konuma gelen,
• Özgüen çalışmaları ile örnek model olan,
• Çevrenin Bilim, Kültür ve Sanat merkezi,
• Öğrencilerin yetenek ve becerilerini keşfedip geliştiren,
• Sosyal ve kültürel ihriyaçlarını karşılayan,
• En gelişmiş Eğitim Öğretim yöntemlerini son teknoloji ile buluşturan,
• Güven ve sevgi ortamının hakim olduğu,
• Tüm paydaşların karar sürecine katıldığı,
• Milli, manevi ve kültürel değerlerin yaşatılıp geliştirildiği bir kurumdur.