Yaratıcılık ve Branş Derslerimiz

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Anaokulu

• İNGİLİZCE;

Yabancı dille eğitim yapan bir anaokulu olmanın bilinci ve sorumluluğuyla öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde koşup, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerisini kazandırmayı amaçlıyoruz.

• BEDEN EĞİTİMİ;

Çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemek, spor yapmanın yararını ve önemini kavramak, birlikte koordineli bir şekilde hareket etmek ve gruba uyum sağlamalarını desteklemektedir. Derslerimiz yazın bahçemizde, kışın ise Anaokulumuza ait olan kendi spor salonumuzda gerçekleşecektir.

• ART-CRAFF;

Görsel sanatlar etkinlikleri çocuklarda algı, beceri ve yaratıcı gücün bir göstergesi ve özellikle duygularını ifade etmenin en güzel aracıdır. Hedefimiz; çocukların piskomotor gelişimlerini desteklemek, farklı boyama tekniklerini öğrenmek ve görsel sanatlara ilişkin bakış açısı sağlamaktır.

• BALE;

Amacımız çocukların müziğin ritmine göre hareket ederek bedenlerini kontrol edebilmeleri, grup ile hareket etme becerilerini kazanmaları ve dans yaparak da duygularını ifade edebilecekleri bilincine sahip olmalarını sağlamaktır.

• MÜZİK;

Çocuklarda müzik sevgisi oluşturmayı, hayal dünyasında müzik imgesini yerleştirerek ritim duygusunu ve seslere karşı duyarlılığı geliştirmeyi hedefliyoruz. Müzik öğretiminde kullanılan aktif öğrenme yaklaşım ve yöntemlerimiz olarak Kodaly, Dalcroze, Suzuki, Orff öğrenme yöntemlerini kullanmaktayız. Ders işleme şeklimizde, Müzik ile dansı birleştiren yöntem uygulayıp, öğrencilerimizin derse katılımlarını aktif olarak gerçekleşmesini sağlamaktayız.

• SATRANÇ

Satranç oyunu ile çocuklara zamanı iyi kullanabilme ve karar verme becerilerini geliştirmenin yanı sıra bekleme-sabır gösterme, başkalarının haklarına saygılı olma, stratejik düşünme, hafıza ve dikkat geliştirme, kazanmayı ve yenilgiyi uygun şekilde karşılama, doğru ve hızlı karar verme gibi davranışların oluşmasında oldukça etkilidir. Amacımız çocukların bu oyunu severek ve eğlenerek oynamalarını sağlamak.

• ATÖLYELERİMİZ

Çocuklarda yaratıcılık yeteneğinin gelişime en açık olduğu ilk yıllarında amacımız çocukların düşünerek, duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilme becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmaktır. Atölye etkinlikleri kapsamında çocukların hayal dünyalarında sınırlar oluşturmadan yeteneklerini destekleyen eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır.

• YARATICI DRAMA;

Eğitimde dramanın özelliği; Çocukların kendilerini başkalarının yerine koyarak kendilerini anlamalarını, farklı açılardan düşünmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini ve yaratıcı olmalarını sağlamasıdır. Çalışmalarda drama, öğretmenin elinde sihirli bir değnek gibidir, iyi uygulandığı sürece tüm sorunları ortadan kaldırır.

Drama çocukların doğasında vardır. Çocuklar 7.aydan itibaren doğayı ve insanları taklit etmeye başlar. Drama sayesinde çocuk iyi bir gözlemci olur. Hayatı keşfeder. Bunu yaparken de yaratıcı drama da en önemli malzeme olan hayal gücünü kullanıp duyu organlarından ve benliğinden yararlanır.

• STEM EĞİTİMİ;

STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. STEM eğitiminin amacı, temel birimlerin ortaya koyduğu kurumsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen 21.Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmektedir.

STEM Programımız ile anaokulumuzda deney, gözlem, tasarım, modelleme, kodlama, bireysel ya da grupça çalışarak, yaparak, yaşayarak öğrenme ortamları oluşturur farklı teknik ve yöntemler ile öğrenirler.

• BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ;

Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz rehberliğinde derslerimizde, bilgisayarı tanımak, Mouse hâkimiyeti, klavye kullanımı, resim ve çizim programları öğretilerek hayal ve yaratıcılık özelliklerini ortaya çıkartmak, çocukların el-göz koordinasyonu geliştirmek, görsel ve işitsel alanlara ulaşmayı amaçlanmaktadır.